Yayınlar

Emiroğlu İlvan, T., & Ceylan, R. (2023). Predicting preschool children’s digital play addiction tendency during Covid-19 pandemic  Regarding the mother-child relationship  and child- and family-related factors. Education and Information Technologies, (5), 1–30. https://dx.doi.org/10.1007/s10639-023-11802-9 

Emiroğlu İlvan, T., Varol, Ş. N., Şenöz, E. G., & Ceylan, R. (2023). Early childhood preservice teachers' levels of multiculturalism perception and ethnocultural empathy: A study in the Turkish context. Participatory Educational Research (PER), 10(2), 64–81. https://dx.doi.org/10.17275/per.23.29.10.2

Özbey, E. Z., & Keleş, O. (2023). Distance education experiences of preschool teachers during the covid-19 pandemic in turkey. Journal of Qualitative Research in Education (ENAD), 34, 23–40. https://dx.doi.org/10.14689/enad.34.834

Kamaraj, I., Abacı, O., & Usbaş Kaya, H. (2022). Çocuk ziyaretçiler için sanat  bilim ve teknoloji müzelerinin web sitelerinin incelenmesi. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 29–43. https://dx.doi.org/10.55008/te-ad.1084309

Keleş, O., & Özbey, E. Z. (2022). Families with special needs children in turkey during the covid-19 pandemic. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(1), 85–103.

Çelikten, L., Doğan, M. C., & Dişli Çelikten, M. (2023). İlkokulda Finansal Okuryazarlık  Demografik Faktörler Finansal Tutum ve Davranışları Farklılaştırıyor mu . Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 13(1), 135–162. https://dx.doi.org/10.23863/kalem.2022.226

Doğan, S., & Çelikten, L. (2022). Millî ve Kültürel Bir Değer Olarak Süleyman Çelebi  Vesîletü n-Necât ve Mevlit Geleneği  Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 62(2), 605–620.https://dx.doi.org/10.26650/TUDED2022-1182704

Çelikten, L., & Doğan, S. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı İle İlgili Kompozisyonlarının İncelenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 41–52. https://dx.doi.org/10.48146/odusobiad.1072913

Kabapınar, Y.,Akaydın, B. B.,Çetin, H.,Keleş, C., & Çelikten, L. (2022). Deneyimli Sınıf Öğretmenleriyle 2005 Yılı Hayat Bilgisi Ders Kitaplarını Sorgulamak  Yapılandırmacılık Deneyimine Eleştirel Bir Bakış. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 81–104. https://dx.doi.org/10.38089/iperj.2022.93

Topcubaşı, T., & Kabapınar, Y. (2023). Hayat bilgisi dersinde gazete haberleriyle desteklenmiş örnek olay yönteminin etkililiği uygulamalı bir çalışma. Kalem Uluslararası Eğitim ve Bilim Dergisi, 0–0.

Yıldırım, İ. A., & Keleş, O. (2023). Erken çocukluk dönemi değerler eğitimi veren kurumlarda aile katılımının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 23(2), 346-363. https://doi.org/10.30627/cuilah.1349579