İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

İngilizce Öğretmenliği programı, Yabancı Diller Eğitimi kapsamında ortaya çıkan farklı teorik yaklaşımların temel kuram ve yöntemleri konusunda gerekli bilgi sahibi olan ve bunu pratiğe geçirebilen; bu alanda bilimsel araştırma yapma konusunda gerekli bilimsel altyapıya sahip, farklı dillere, kültürlere ve eğitim sistemlerine eleştirel ve bilimsel yaklaşımlar geliştirecek genç öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisans programında verilen eğitimle öğretmen adaylarının edinmiş oldukları bilgi ve becerilerin ışığında kendi öğretmenlik uygulamalarını deneyerek ve sorgulayarak hayata geçirmeleri hedeflenir. Buna ek olarak öğrencilere uygulamalı çalışma becerisi, dil olgusu bağlamında disiplinler arası bir bakış açısı kazanma, kişisel ilgi alanlarındaki kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır.

2020-2021 Akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan İngilizce Öğretmenliği programının eğitim ve öğretim süresi bir yılı zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıldır. Teorik ve uygulamalı dersleri kapsayan programın eğitim dili İngilizce ve Türkçedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.