Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

Arapça Öğretmenliği Lisans Programı

Arapça Öğretmenliği Lisans Programı, bu alanda araştırma yapmaya ve mesleki/kişisel gelişime odaklı, küresel ortamla güçlü ilişkiler ve iletişim kurabilen öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Arapça Öğretmenliği Programı, dilbilim, ikinci dil edinimi, çocuklara Arapça öğretimi, yabancı dilde test geliştirme teknikleri ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi alana dair temel bilgilerle öğrenciyi eğitmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra program, Arapça konuşulan coğrafyadaki çeşitli kültürleri tanıyan, kendi kültürel değerlerini yabancılara aktaran, dört temel dil becerisini kullanıp öğretebilen, bilimsel araştırma becerilerine hakim ve etik ilkelere sahip örnek öğretmenler yetiştirecektir.

Birinci yılı zorunlu hazırlık olmak üzere eğitim süresi 5 yıl olan Arapça öğretmenlik programı, meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır.

Arapça Öğretmenliği Lisans Programı akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.