Dekanlık

Dekan
Prof. Dr. Ahmet KOÇ
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TAŞÇI
Fakülte Sekreteri
Yasemin DURSUN