Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı, eğitimcilerin, eğitim sisteminin her kademesinde kendilerini profesyonel anlamda geliştirebilme fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Uluslararası vizyona sahip, ülkemizde özellikle ilköğretim, ortaöğretim yükseköğretim düzeyinde eğitim yönetimi için yönetsel kararlar alabilme, uygulayabilme yeterliliklerine sahip uzmanlar yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir. Bu bağlamda, eğitim yönetici adaylarına, okullarda etkili liderler yetiştirmektir. Gelecek yıllarda, programın temel amacına yönelik olarak eğitim yönetimi alanında müfettiş, yönetici, eğitim uzmanı ve doktora programlarına devam ederek akademik çalışmalarını sürdürecek eleman yetiştirmek planlanmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü çatısı altında yer alan Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur.

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı ve Dr. Öğr. Üyesi Arda Özkan’ın editörlüğünü yaptığı "GÖÇ - Disiplinlerarası Bakış Açısıyla" isimli kitap yayımlandı.

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gülşah TAŞÇI
Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre ÖMÜR