Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programının temel amacı; okul öncesi eğitimi alan bilgisini kullanabilen, milli ve manevi değerlere sahip; farklılıklara değer veren; bilimsel düşünebilen; yaratıcı, disiplinler ve uluslararası işbirliğine açık; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen; yaşadığı sosyal ve ekolojik çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden “nitelikli öğretmenler” yetiştirmektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği programı, eğitimin alan ve meslek bilgisine sahip, kendini geliştirebilen, ülkenin ve dünyanın sorun ve gereksinimlerine duyarlı, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarını önemseyen, meslek etiğine uygun şekilde davranan, okul öncesi öğretmenlerinin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bunun yanı sıra bir çok akademik çalışmanın da gösterdiği gibi okul öncesi eğitimin yaygınlaşması daha nitelikli bir eğitim ve toplum için ciddi önem taşımaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği programı, meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi verecek olan programın eğitim dili Türkçedir. Lisans döneminde öğrencilerin çift anadal programları ile kontenjan dahilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık programından yararlanma imkânı vardır.

Bölümümüze her yıl kabul edilen öğrenci sayısı, derslerden yüksek düzeyde faydalanmayı ve öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini yakından takip edebilmemizi mümkün kılmaktadır.

 

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.