Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin vizyonu; toplumun gelişimine yön veren, akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkı sunan lider öğretmenler yetiştirmektir.

Misyon
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu; milli ve manevi değerlere sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, farklılıklara saygılı, bilimsel düşünebilen, yaratıcı, disiplinlerarası ve uluslararası iş birliğine açık, meslek etiğine uygun davranan nitelikli öğretmenler yetiştiren bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır.